Privacy

Privacy Statement

Algemeen
Kleurmaker.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door Kleurmaker.nl verwerkt?
De gegevens die door Verfwinkel.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, email etc.) en gegevens die in verband staan met het door u gekozen betaalmiddel.
Anderszijds worden gegevens zoals ip-adres, cookie-informatie en tijdelijke sessies opgeslagen. 

Wat doet Kleurmaker.nl met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
- het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste    afleveradres;
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links
De site van Kleurmaker.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Verfwinkel.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Kleurmaker.nl hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten
U kunt altijd aan Kleurmaker.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@kleurmaker.nl. Ook kunt u per email aan Kleurmaker.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Kleurmaker.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, Verfwinkel.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw email-adres hebt opgegeven. 

© Copyright 2018 Kleurmaker.nl powered by Centrologic